สภ.หนองปรือ เดิมเป็นพื้นที่รับผิดชอบในเขตสอบสวนของ สภ.บางละมุง สภ.หนองปรือ จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 182 ง และมีผลตั้งแต่ 6 ธ.ค. 2555 เป็นต้นมา โดยใช้อาคารเทศบาลเมืองหนองปรือหลังเก่าเป็นที่ทำการ ตั้งอยู่เลขที่ 215 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ได้ย้ายมายังที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 222/2 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร 038-249-843 โทรสาร 038-197-007