พ.ต.อ.ดำรง เอี่ยมไพโรจน์
ผกก.สภ.หนองปรือ

พ.ต.ท.กฤษณ์ มาสุข
รอง ผกก.ป.ฯ

พ.ต.ท.อนุเชษฐ์ กาศสมบูรณ์
รอง ผกก.สอบสวน ฯ

พ.ต.ท.ธนทัต จันทร์อิ่ม
รอง ผกก.สส.ฯ

พ.ต.ท.เอกณัฏฐ์ สกุลผุยมูล
สวป.ฯ

พ.ต.ต.จิรัฏฐ์ ปานคง
สว.สส.ฯ

พ.ต.ท.สังวาลย์ พันสีทา
สว.จร.ฯ

พ.ต.ต.สุรเดช อิ่มใจ
สว.อก.ฯ