พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง
ผกก.สภ.หนองปรือ

พ.ต.ท.กฤษณ์ มาสุข
รอง ผกก.ป.ฯ

พ.ต.ท.อนุเชษฐ์ กาศสมบูรณ์
รอง ผกก.สอบสวน ฯ

พ.ต.ท.เอกรินทร์ สิกขากูล
รอง ผกก.สส.ฯ

พ.ต.ต.เก่งศาสตร์ นวลพงษ์
สวป.ฯ

พ.ต.ต.จิรัฏฐ์ ปานคง
สว.สส.ฯ

พ.ต.ท.สวิช ปรึกษา
สว.จร.ฯ

พ.ต.ต.สุรเดช อิ่มใจ
สว.อก.ฯ